Aida

Najmro. Kocha, kradnie, szanuje

Small World

Teściowie

Wcielenie

Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie